Vyhľadávanie
close

Záhradnícke práce

Záhradnícke práce zahŕňajú celý rad činností súvisiacich s úpravou a udržiavaním záhrad, parkov, verejných priestranstiev a iných zelených plôch. Medzi tieto činnosti patria záhradná architektúra, zavlažovanie, kosenie, strihanie a zrezávanie trávy, orezávanie kríkov a stromov, pestovanie kvetov, zeleniny a ovocia, ako aj odstraňovanie nečistôt a odpadkov. Záhradnícke práce sú často náročné na fyzickú prácu a vyžadujú odborné vedomosti o rastlinách a ich nárokoch na pestovanie. Záhradnícke služby môžu byť poskytované jednotlivcami alebo firmami s špecializáciou na túto oblasť.
Minibager
Minibager
Minibager
Záhradnícke práce
Záhradnícke práce
Návrh záhrady

Ďalšie lokality

Zobraziť viac